Портал за подршку настави географије

Инфо

Распоред наставе

01-09-2020.

У складу са актуелном ситуацијом у вези пандемије вируса Covid-19 и упутствима надлежних тела Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Наведени план предвиђа и организовање наставе на даљину уз подршку ТВ канала и дигиталних платформи.

Према наводима Министарства сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду.

У наставку су дате адресе званичних web страна Министарства које садрже информације о распоредима наставе, по разредима:

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

Званичан портал Министарства просвете, науке и технолошког развоја посвећен организовању наставе на даљину доступан је на адреси: www.rasporednastave.gov.rs.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама