Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Светско море и његова хоризонтална подела

Наставна тема: Планета Земља - Воде на Земљи

Климатски чиниоци и типови климе

Наставна тема: Планета Земља - Ваздушни омотач Земље

Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила − еолска, ледничка, крашка ерозија и акумулација

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Обликовање рељефа радом спољашњих сила-речна ерозија и акумулација, абразија

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Стене

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Вулкани и земљотреси

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Постанак и унутрашња грађа Земље

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Револуција Земље

Наставна тема: Планета Земља - Земљина кретања

Ротација Земље

Наставна тема: Планета Земља - Земљина кретања

Облик и димензије Земље, распоред копна и мора

Наставна тема: Планета Земља - Облик Земље и структура њене површине

Васиона

Наставна тема: Васиона

Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут

Наставна тема: Васиона

Географија - предмет проучавања, подела и значај

Наставна тема: Човек и географија


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама