Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и географска дужина, часовне зоне - Утврђивање

Наставна тема: Географска карта

Провера и увежбавање читања географске ширине и дужине; развијање способности коришћења карте и оријентације на карти.

Ученици ће бити у стању да: одреде математичко-географски положај на Земљи; читају координате неке тачке на Земљиној површини.

Важно!

Географска и картографска мрежа

Паралеле и екватор

Меридијани и Гринички меридијан

Географске координате, географска ширина и географска дужина

Часовне зоне, датумска граница


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама