Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и географска дужина, часовне зоне

Наставна тема: Географска карта

Стицање знања о картографској и географској мрежи, меридијанима и паралелама; разумевање значаја меридијана и паралела, географске мреже у одређивању тачног положаја било које тачке на Земљи; развијање способности коришћења карте.

Ученици ће бити у стању да: одређују математичко-географски положај на Земљи; читају координате неке тачке на Земљиној површини; именују почетни меридијан и почетну паралелу.

Важно!

Географска и картографска мрежа

Паралеле и екватор

Меридијани и Гринички меридијан

Географске координате, географска ширина и географска дужина

Часовне зоне, датумска граница


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама