Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Друштвена географија - Предмет проучавања и подела - Утврђивање

Наставна тема: Друштво и географија

Упознавање са друштвеном географијом као граном географије, њеним предметом проучавања и поделом.

Важно!

Друштвена географија

Географија становништва

Географија насеља

Политичка географија

Економска географија


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама