Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Земљорадња и пољопривреда

Наставна тема: Привреда

Стицање знања о земљорадњи и сточарству и њиховој подели.

Важно!

Ратарство, повртарство, воћарство, виноградарство;

Говедарство, свињогојство, живинарство, овчарство.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама