Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Величина, типови и функције насеља

Наставна тема: Насеља

Уочавање разлике у величини насеља и њиховој функцији и типовима насеља.

Ученик ће бити у стању да уочава везу положаја насеља са његовом функцијом, наведе неколико највећих насеља у Србији.

Важно!

Величина насеља;

Сеоска насеља;

Градска насеља;

Функције насеља.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама