Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи

Наставна тема: Насеља

Упознавање са насељима и њиховом улогом;
Уочавање разлике између сеоских и градских насеља;
Упознавање са областима где су се развиле прве насеобине.

Важно!

Насеље;

Прва насеља;

Село, град.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама