Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Миграције становништва

Наставна тема: Становништво

Упознавање са миграцијама становништва, као и са тим који су све фактори који утичу на механичко кретање становништва и како кретања утичу на промену броја становника на неком простору.

Ученик ће бити у стању да:
- наведе главне факторе који доводе до миграција;
- објасни последице савремених миграција.

Важно!

Миграције становништва;

Узроци миграција;

Емиграција, имиграција;

Последице миграција;

Одлив мозгова.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама