Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Географска карта - вежбање

Наставна тема: Географска карта

Провера стечених знања о картографским знацима, о начинима представљања рељефа на карти, разликовање математичких, географских и допунских елемената карте.

Важно!

Карта

Размера, размерник

Апсолутна и релативна висина

Представљање рељефа на карти

Картографски знаци


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама