Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Представљање рељефа на карти

Наставна тема: Географска карта

Упознавање и усвајање знања о начину представљања рељефа на карти.

Ученик ће бити у стању да: анализира, чита и тумачи елементе карте; наведе на које начине се може представити рељеф на карти; објасни које методе су коришћене за представљање рељефа на школској карти света.

Важно!

Изохипсе, изобате

Метод боја

Метод сенчења

Метод шрафирања


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама