Портал за подршку настави географије

Корисни линкови

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

www.mpn.gov.rs/

Завод за унапређивања образовања и васпитања

zuov.gov.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ceo.edu.rs/

ОШ Иво Андрић, Београд

osivoandric.rs/

ОШ Војислав Вока Савић, Лазаревац

www.osvokasavic.edu.rs/

Е-учионица

www.eucionica.rs/

Српско географско друштво

sgd.org.rs/

Географски институт Јован Цвијић

www.gi.sanu.ac.rs/

Дигитална учионица

digitalnaucionica.edu.rs

National Geographic

www.nationalgeographic.rs

Национална географска олимпијада

ngolimpiad.org.rs/

ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама